Skutki Brexitu

Brexit a kwestia polska

Skutki tzw. „Brexitu”, czyli opuszczania struktur Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię odbijają się na nastrojach emigracyjnych Polaków jeszcze przed formalnym wystąpieniem Królestwa z UE. Zasadne wydaje się pytanie: czy to historyczne wydarzenie zmusi wielu Polaków do przeprowadzki z Anglii do Polski?
Przeprowadzki Polska Anglia były szczególnie popularne w latach 2004-2014, kiedy w Wielkiej Brytanii można było łatwo znaleźć pracę i cieszyć się wszystkimi prawami socjalnymi, jakimi dysponują rodzimi mieszkańcy.

Co się zmieniło po Brexicie?

Brexit spowodował jednak, że to się zmienia, a emigranci zarobkowi, czyli w dużej mierze Polacy narażeni są na utratę zasiłków. Siłą rzeczy obniża to zainteresowanie usługami typu transport Polska Anglia, bo zanika przeprowadzka do Anglii jako powszechne zjawisko społeczne obecne niemal w każdej polskiej rodzinie.
Brexit i związane z tym zaostrzenie praw dla emigrantów na pewno zmniejszy transport do Anglii i spowoduje, że Polacy w poszukiwaniu pracy zostaną w ojczyźnie albo wyjadą do innego kraju, np. do bliższych geograficznie Niemiec czy Holandii. Otwartą pozostaje kwestia, czy ci, którzy żyją w UK już przez dłuższy czas, w jakiś administracyjny sposób zostaną „zmuszeni” do wyjazdu – jeśli nie, to raczej nie należy się spodziewać ich powrotu do Polski, nawet w obliczu Brexitu.